Adres do reklamacji:

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

ul. Aleja Monte Cassino 7

75-414 Koszalin

sklep@dommilosierdzia.pl

tel. +48 734 211 171