INFORMACJA O TWOICH DANYCH

Drogi, Użytkowniku,
25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W związku z treścią art. 13 tego rozporządzenia chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach temu towarzyszących. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, sklepu internetowego, serwisów i innych funkcji portalu internetowego Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dokonując powyższych czynności lub zapisu do naszego Newslettera akceptujesz te zasady i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dlatego pamiętaj, że:

  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia w Koszalinie, Aleja Monte Cassino 7, 75-414 Koszalin,
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Ci treści stron i materiałów związanych z naszą działalnością, zapewnienia Ci większego bezpieczeństwa usług oraz zachęcania do zaangażowania w naszą działalność i wolontariat (w tym art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celach księgowych, sprawozdawczych i analitycznych,
  3. zgoda wyrażona jest na czas niezbędny dla realizacji działań internetowych i na czas korzystania z Newslettera oraz obowiązku archiwizacji,
  4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym zaufanym partnerom wraz ze zobowiązaniem do dalszego przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. podanie danych jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie wycofane, jednak odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z Newslettera, a późniejsze wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,
  6. masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia tych danych ze zbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).