Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych, adresowych i innych danych wrażliwych, w związku z realizacją umowy sprzedaży i ewentualnych roszczeń z nią związanych, jak również w calach marketingowych, księgowych i analitycznych. Dane te przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie, Aleja Monte Cassino 7, 75-414 Koszalin. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności są poufne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania lub żądania usunięcia tych danych ze zbioru, również po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli po dniu 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie wycofane, z tym, że wycofanie zgodny nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.