ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

ul. Aleja Monte Cassino 7, 

75-414 Koszalin

 

sklep@dommilosierdzia.pl

tel. +48 734 211 171

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisana/y niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy następujących rzeczy, określonych parametrami:

 

1.      Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

2.      Towar, którego dotyczy zamówienie: ……………………………………………………………………..

3.      Cena towaru, którego dotyczy zamówienie: …………………………

4.      Data odbioru towaru: ……………………………………………………

 

Dane konsumenta:

1.      Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….……………

2.      Ulica i numer domu/mieszkania: ………………………………………………………………………..….

3.      Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………...………………………

4.      Numer telefonu: …………………………………………………………

5.      Adres e-mail: …………………………………………………………….

 

 

Data: …………………………                       Podpis*: ……………………………....

 

* Tylko w przypadku, gdy formularz oświadczenia będzie przesłany tradycyjną pocztą.